Slider

Czynna

Poniedziałek od 7.40 do 9.15 ; od 13.05  do 17:00

Wtorek od 7.40 do 8.25 ; od 13.05  do 17:00

Środa od 7.40 do 10.10  ; od 13.05  do 17:00

Czwartek od 7.40 do 8.25 ; od 13.05  do 17:00

Piątek od 7.40 do 8.25 ; od 12.10  do 17:00

            Uczniowie naszej świetlicy mogą miło spędzić czas w oczekiwaniu na lekcje oraz czas po lekcjach. Staramy się, aby każde dziecko w świetlicy czuło się dobrze i bezpiecznie ! Każdy uczeń jest dla nas wyjątkowy i podchodzimy do niego w sposób indywidualny. Kładziemy nacisk na integrację grupy świetlicowej oraz na rozwijanie postaw prospołecznych. W grupie uczniów naszej świetlicy, dzieci  uczą się wzajemnej pomocy, serdeczności i tolerancji.

świetlica

Nauczyciele prowadzący zajęcia świetlicowe :

mgr Renata Krzan

mgr Marzena Ćwik

.

.

DOKUMENTY DO POBRANIA