Slider

MegaMisja to nieodpłatny ogólnopolski program edukacyjny dla szkół podstawowych.

Jest realizowany w naszej szkole już trzeci  rok, od 1.09. 2020  r w ramach zajęć projektowych  -MegaMisja w klasie I – III.

Celem zajęć jest podniesienie wiedzy uczniów i cyfrowych kompetencji. MegaMisja daje solidną bazę do mądrego i bezpiecznego poruszania się po świecie, w którym dzisiaj nie obędziemy się bez technologii.

Zapraszamy do śledzenia naszych relacji na platformie Mega Misji.

https://nowa.megamisja.pl/

Projekt pt. „Wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych i uniwersalnych w Szkole w Sąspowie’’

  1. Projekt pt. „Wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych i uniwersalnych w Szkole w Sąspowie’’, nr RPMP.10.01.03-12-0302/19 w ramach Osi Priorytetowej 10 – Wiedza i kompetencje, Działania 10.1 – Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałania 10.1.3 – Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne.
  2. Zajęcia w ramach projektu współfinansowane są przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
  3. Projekt realizowany jest przez BLUECOM Grzegorz Mordecki z siedzibą w Wołowicach, Wołowice 505, 32-070 Czernichów, reprezentowaną przez Grzegorza Mordeckiego oraz Gminę Jerzmanowice-Przeginia z siedzibą w Jerzmanowicach, ul. Rajska 22, 32-048 Jerzmanowice, reprezentowaną przez wójta Tomasza Gwizdałę.
  4. Okres realizacji projektu od 01 września 2020 do 30 czerwca 2021 roku.