Slider

Zespół Szkolno Przedszkolny w Sąspowie

Sąspów 32

32-048 Jerzmanowice

Tel/fax. 12 38 95 025

e-mail: sekretariat@sps.jerzmanowice-przeginia.pl

.

Dyrektor

mgr Małgorzata Bigaj

mbigaj@sps.jerzmanowice-przeginia.pl

.

Zastępca Dyrektora

mgr Marzena Ćwik

mcwik@sps.jerzmanowice-przeginia.pl

 

Sekretarka

Weronika Grzegorczyk

sekretariat@sps.jerzmanowice-przeginia.pl

 

Nauczyciel świetlicy

mgr Renata Krzan

rkrzan@sps.jerzmanowice-przeginia.pl 

mgr Marzena Ćwik

mcwik@sps.jerzmanowice-przeginia.pl

.

Nauczyciel biblioteki

mgr Agata Muzyk

amuzyk@sps.jerzmanowice-przeginia.pl

.

Pedagog/Psycholog

mgr Karolina Pomierna

kpomierna@sps.jerzmanowice-przeginia.pl