Slider
 Nazwisko i imięProwadzone zajęcia
1mgr Małgorzata Bigajmatematyka, zaj. rozw. zainteresowania i uzdolnienia
2mgr Renata Krzanedukacja wczesnoszkolna, muzyka, plastyka, zajęcia świetlicowe
3mgr Marzena Ćwik zajecia korekcyjno-kompensacyjne, zajecia rewalidacyjne, technika, zajęcia świetlicowe
4 Elżbieta Gach edukacja wczesnoszkolna
5mgr Beata Stach geografia, przyroda
6mgr Alfreda Goraj religia
7mgr Magdalena Ziarnikmatematyka, wychowanie do życia w rodzinie, informatyka
8mgr Anna Jakóbczyk wychowanie przedszkolne
9mgr Jolanta Wiążewska
logopeda
10mgr Agata Krzystanekbiologia, chemia
11mgr Aleksandra Czapnik
język angielski, zaj. dydaktyczno-wyrównawcze
12mgr Sylwia Dahlmannsjęzyk niemiecki
13mgr Beata Rzeczkowskajęzyk polski
14mgr Bożena Turekmatematyka, fizyka, zajęcia rozwijające uzdolnienia
15mgr Tomasz Kozubw-f, zajecia SKS
16mgr Agata Muzykwychowanie przedszkolne, biblioteka
17mgr Adam Wójcikhistoria, wos, edb
18mgr Karolina Pomiernapsycholog/ pedagog
19mgr Karolina Łoteckanauczyciel
20mgr Anna Kanianauczyciel wychowania przedszkolnego