„Spokojne dzieciństwo pozwoli dzieciom
patrzeć z ufnością na życie i na dzień jutrzejszy”

– Jan Paweł II

 

Nasza szkoła przystąpiła do akcji  „Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF”.  To już 32 rocznica  uchwalenia Konwencji o prawach Dziecka.

W tym dniu dominował kolor niebieski, jako znak solidarności z dziećmi na całym świecie.

W ten sposób uczciliśmy powstanie tego najważniejszego dokumentu stanowiącego o prawach najmłodszych – Konwencji o prawach Dziecka.

20 listopada to szczególna data, która powinna kierować naszą myśl ku dzieciom i ich prawom.

Dzieciństwo jest bardzo ważnym etapem dla rozwoju człowieka i każde dziecko na świecie powinno mieć zagwarantowane jak najlepsze warunki do rozwoju w tym czasie. Każdemu dziecku, niezależnie od koloru skóry, wyznania czy pochodzenia, przysługują takie same prawa – prawa dziecka. Uczniowie wiedzą, że korzystając z własnych praw nie mogą ograniczać praw innych – koleżanek, kolegów i dorosłych. Każdy człowiek – czy to dziecko, czy dorosły – ma prawo do godnego życia – w pokoju, miłości i poczuciu bezpieczeństwa. Uczniowie wszystkich klas uczestniczyli  w zajęciach poświęconych prawom dziecka,  wykonali zadania oraz obejrzeli prezentację multimedialną pn. „Konwencja o prawach dzieci” oraz wykonali zadania związane z dzisiejszą akcją: „A gdybym to ja był szefem…”

Koordynatorami akcji były p. Marzena Ćwik, p. Renata Krzan, p. Elżbieta Gach,  p. Beata Rzeczkowska oraz p. Karolina Łotecka.

Składamy serdeczne podziękowania całej społeczności szkolnej za zaangażowanie w organizację obchodów Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka organizowanych przez UNICEF.