„Powstała z grobu na Twe władne słowo

Polska, wolności narodów chorąży,

Pierzchnęły straże, a ponad jej głową

Znowu swobodnie Orzeł Biały krąży!”  –

Tymi słowami Pani Dyrektor Małgorzata Bigaj rozpoczęła Wieczornicę Patriotyczną.

Uroczystość uwieńczyła szkolne obchody 103 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Swoją obecnością zaszczycili nas Pan Tomasz Gwizdała – Wójt Gminy Jerzmanowice -Przeginia,  Pan Robert  Bąbka – Przewodniczący Rady Gminy,  Radni  Gminy Jerzmanowice – Przeginia Pani Renata Kaczmarczyk – Rusek, Pan Wojciech Szwajcowski. Pracownicy Gminy Jerzmanowice -Przeginia , Pani Sekretarz Beata Woźniak, Pani Kierownik Monika Pęgiel-Dromundo wraz  z pracownikami Centrum Usług Wspólnych Gminy Jerzmanowice- Przeginia, Pan Tadeusz Nabagło- Członek Zarządu Powiatu Krakowskiego, Pani Mirosława Nabagło reprezentująca Gminny Ośrodek Kultury w Jerzmanowicach, Pani Agnieszka Kozak -Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Jerzmanowice -Przeginia, Pani Dorota Furman -Dyrektor Powiatowej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Jerzmanowicach,  Ksiądz  Mariusz Górszczyk – proboszcz parafii Sąspów, Pani Sołtys – Elżbieta Kanasiuk  wraz z Kołem Gospodyń Wiejskich, Prezes Ochotniczej Staży Pożarnej Pan Bogusław Goraj, Naczelnik Ochotniczej Staży Pożarnej Pan  Andrzej Pastuszak, Pani Agnieszka Piwowarczyk – Przewodnicząca Rady Rodziców Szkoły w Sąspowie, Pani Magdalena Szwajcowska – Przewodnicząca Rady Rodziców Przedszkola  w Sąspowie,  Rodzice naszych uczniów oraz przybyli goście.

Spotkaliśmy się, aby uczcić święto Niepodległej Polski.

Uczniowie naszej szkoły na co dzień uczą się czym jest patriotyzm, poznają chwalebne czyny wybitnych Polaków, żołnierzy, dowódców.

Zaprezentowany program artystyczny przypomniał ważne wydarzenia historyczne – od utraty wolności przez Polskę w wyniku rozbiorów – po jej odzyskanie 11 listopada 1918r.

Występ artystyczny oraz pieśni patriotyczne  podkreśliły nastrój lat walki i zmagań z zaborcami. Z perspektywy dzieci i młodzieży przypomnieliśmy  sobie historię naszych pradziadków, którzy ratowali najcenniejsze wartości, kulturę, język, obyczaje, religię.  Atmosfera powagi i wzruszenia była przede wszystkim potwierdzeniem, że Święto Niepodległości to wydarzenie ważne dla wszystkich Polaków.

Poza tym ideą tego spotkania było wspólne wykonanie przez dzieci, rodziców, nauczycieli oraz wszystkich zaproszonych gości znanych pieśni patriotycznych. Przy akompaniamencie akordeonu w wykonaniu Pani Krystyny Boroń zostały zaśpiewane              m.in. „Rota”, „Piechota” , „Wojenko, wojenko” , „ Rozkwitały pąki białych róż” czy „Przybyli Ułani”.

Pani Dyrektor Małgorzata Bigaj pogratulowała i podziękowała uczniom za ogromne  zaangażowanie . Umiejętności nie tylko muzyczne ale również teatralne , to wszystko spowodowało , że wszyscy byli pod ogromnym wrażeniem.

Wieczornicę przygotowały p. Marzena Ćwik, p. Beata Rzeczkowska oraz p. Renata Krzan

Dziękujemy Wszystkim za przybycie i wspólne świętowanie!

Wieczornica zrealizowano  w ramach  udziału w  projekcie  „Szkolne Kluby Wolontariatu w akcji”, przy wsparciu  finansowym Województwa Małopolskiego. Realizatorem  projektu była  Fundacja Oświatowa im. ks. Stanisława Konarskiego w Krakowie. Szkolny Klub Wolontariatu działający w naszej szkole pozyskał grant w wysokości 1000 zł  z przeznaczeniem na organizację tego zadania.