11 listopada 1918 roku był bardzo szczęśliwym dniem dla wszystkich Polaków. Właśnie tego dnia po 123 latach niewoli, Polska odzyskała niepodległość. 10.listopada również nasze przedszkolaki upamiętniły Święto Odzyskania przez Polskę Niepodległości. W tym dniu działania miały na celu poznanie histori oraz kształtowanie u dzieci miłości, przywiązania i szacunku do kraju ojczystego, tradycji i kultury oraz symboli narodowych. Dzieci uczestniczyły w Marszu Niepodległości po swojej małej Ojczyźnie jaką jest Sąspów oraz dołączyły się do wspólnego, uroczystego odśpiewania Hymnu Narodowego. Ponad to wykonywały prace plastyczne jakimi były Symbole Narodowe: Flaga i Godło. Nie zabrakło również wierszy patriotycznych „Barwy Ojczyste”, „Katechizm Młodego Polaka”.